ROBIN-Cloud: Platformă informatică distribuită pentru sisteme pervasive, în contextul sistemelor Cloud-Edge

Proiectul ROBIN-Cloud urmărește crearea de module software şi servicii pentru utilizarea roboților într-o societate digitală interconectată, care să permită companiilor realizarea de produse și servicii complexe, inteligente și performante destinate acestor utilizatori cât și societății în ansamblu. Astfel de sisteme de roboți au la bază senzori, din care sunt preluate date și analizate, respectiv sunt extrase informații de nivel mai înalt, pe baza cărora se construiesc sisteme de reguli.

Roboţii şi Societatea: Sisteme Cognitive pentru Roboţi Personali şi VehiculeAutonome

Aceste sisteme de prelucrare și procesare a datelor (de cele mai multe ori de mari dimensiuni, sau generate în fluxuri de viteză crescută – ex., o cameră montată pe mașina autonomă captează mai multe cadre pe secundă) necesită capacități de procesare și stocare mărite, motiv pentru care multe companii preferă folosirea, acolo unde e posibil, unui mediu Cloud suport. Datele sunt captate astfel de senzori, transferate prin diverse tehnologii de comunicații (cu fir sau fără fir) către mediul Cloud, unde se realizează procesarea și extragerea de informații, ce sunt ulterior transmise înapoi către mecanismele de control decizional inteligent. Din ce în ce mai mult se vorbește de Cloud Robotics iar prelucrările intensive, inclusiv algoritmi puternici de învățare, necesare sarcinilor complexe ale roboților pot fi executate în Cloud.

Sistemele de roboți au nevoie de garanții în privința timpului de răspuns a rezultatului, caz în care timpul pentru transferul datelor în Cloud începe să conteze. Acesta este unul dintre argumentele din spatele modelului Edge Computing, unde mecanisme de procesare și analiză sunt aduse cât mai aproape de datele colectate. În cadrul proiectului, acesta înseamnă realizarea de extensii Cloud către marginea lui, așa încât aproape de senzori putem imagina poziționarea unor plăci de procesare sau dispozitive set-top-box, ce preiau din procesare (procesarea acelor date critice), respectiv extensia către Cloud (procesarea de date mai puțin critice, predicții pe date de lungă durată).